Evenementen

PhenomediA initieert en organiseert (vak)beurzen op voornamelijk technisch gebied. Uitgangspunt bij de organisatie is het bieden van een communicatieplatform voor de betrokken branche. De beurs als driedimensionaal communicatiemiddel. Bij de realisatie van evenementen werkt PhenomediA nauw samen met gespecialiseerde bedrijven op het gebied van halexploitatie, communicatie, congresinvulling, standbouw en aankleding, bezoekregistratie, enz. Op die manier komt een optimaal platform tot stand, waarin aanbieders en afnemers elkaar treffen in een zakelijke, ongedwongen sfeer.


Nationaal Security Evenement is terug

Beproefd concept bedient de beveiligingsbranche

Het Nationaal Security Evenement is op verzoek van tal van marktpartijen nieuw leven ingeblazen. Het evenement dat in 2021 wordt gehouden op 7 en 8 april in Expo Houten, wordt gekenmerkt door een hoge mate van interactiviteit tussen leveranciers en afnemers. De leidraad, die een decennium geleden de basis voor het succes van dit evenement vormde, blijft ook in de komende versie "voor de branche door de branche".


Platform Onderwijs & Facilitair voor facilitair management in het onderwijs

Interesse in een effectieve, doelgerichte facilitaire beurs? Kom dan op 24 & 25 april 2018 naar de beurs Platform Onderwijs & Facilitair (POF)

Deze beurs en het facilitaire congres richt zich op de facilitaire kant van het onderwijs. De bezoekersdoelgroep wordt gevormd door (midden)kader, directie en bestuur van scholen. Elk type school komt daarbij aan bod: Primair Onderwijs, Voortgezet Onderwijs, MBO, HBO en WO.
Kijk voor meer informatie op www.pof-online.nl


Amsterdam Security Convention & Expo

Recent developments like terrorism threats and new technologies as the Internet of Things, Drones, Big data and Cyber security change the security challenges for companies, knowledge institutes and public entities in a fast pace. To stay ahead of these developments RAI Amsterdam launches their new future-proof Security platform: Amsterdam Security


Vakevenement voor de leefbare stad

Op 17 en 18 april 2013 vormen de Enka hallen in Ede het decor voor het vakevenement Stad & Ruimte. Een nieuwe vakbeurs gecombineerd met kennis over de leefbare stad. Ruim 75 leveranciers van kennis en producten voor de openbare ruimte ontmoeten hier 3000 professionele bezoekers in een aansprekende ruimte van 6000 m2. Het evenement speelt in op de behoefte aan een professioneel platform voor kennisuitwisseling.
Lees meer op www.stadenruimte.nl


SSA 2013: De toonaangevende vakbeurs voor beveiliging en (brand)veiligheid

De toonaangevende vakbeurs Safety & Security Amsterdam is de tweejaarlijkse ontmoetingsplek, marktplaats en kenniscentrum op het gebied van beveiliging en (brand)veiligheid. In 2013 vindt het evenement plaats van 4 ? 6 juni in de Europahal van Amsterdam RAI. De bezoeker vindt er: ? de nieuwste ontwikkelingen, trends en innovaties ? een compleet aanbod van de markt en de marktleiders ? diverse werelden waar nieuwe en integrale oplossingen worden gedemonstreerd ? een (kennis)programma dat i.s.m. de belangrijkste stakeholders en kennisinstellingen tot stand wordt gebracht Kijk voor meer info op www.safetysecurityamsterdam.nl
De gebouwde omgeving - complex en dynamisch

De ontwikkeling van de gebouwde omgeving in Nederland is een bijzonder complex proces waarbij veel verschillende partijen betrokken zijn. Het ontwerpproces is bepalend bij de keuze voor bouwconcepten en -materialen.

Building Holland 2010 wordt hét integrale evenement voor iedereen die betrokken is bij de ontwerpfase in woningbouw, utiliteitsbouw en openbare ruimte. Building Holland 2010 is opgebouwd uit duidelijk gedefinieerde segmenten, uitgaande van:

bouwrai BouwRAI - vakbeurs voor architectuur, concepten en materialen

Urban Design - vakbeurs voor inrichting en beheer van openbare ruimte

 Gebouwtechniek - een nieuw platform voor innovaties in gebouwsystemen en -installaties.

Klik voor meer informatie op het logo.

Elk deelevenement heeft een eigen thematiek die inspeelt op de vraagstukken in het betreffende segment van de bouwkolom. Het overkoepelende thema van Building Holland 2010 is ‘Duurzaamheid en energie’. Daarmee heeft het evenement iets te bieden aan iedereen die actief is in de voorbereidingsprocessen in de bouw: opdrachtgevers, gebruikers, ontwerpers, adviseurs en bouwers.

Building Holland 2010 - dé plek waar woningbouw, utiliteitsbouw en
openbare ruimte samenkomen!

PhenomediA is nauw betrokken bij de organisatie van Building Holland waar het gaat om conceptontwikkeling en exposantenmarketing.

 

 

Safety & Security Amsterdam 2009:
Informatief, Innovatief en Inspirerend!

De tweede editie van Safety & Security Amsterdam (SSA) is succesvol verlopen. De exposanten toonden een compleet aanbod van de markt en onder de bezoekers was meer dan 70 procent eind- of medebeslisser. Ruim 8.100 bezoekers passeerden de entree van het nationale vakevenement voor beveiliging en (brand)veiligheid. Dit is een lichte stijging ten opzichte van de 7.700 bezoekers in 2007. Daarmee is het evenement uitgegroeid tot hét nationale platform voor de branche. Tijdens het evenement werden voor de tweede keer de SSA Awards uitgereikt. SSA 2009 vond plaats van 21 tot en met 23 april in Amsterdam RAI en werd georganiseerd door Amsterdam RAI onder auspiciën van de VvBO (Verbond van Beveiligingsorganisaties).

SSA Conference 2010
Ook in 2010 staat er een evenement op stapel waar professionals uit de branche elkaar kunnen ontmoeten. Op 14 april 2010 vindt in het Congrescentrum van Amsterdam RAI de Safety & Security Amsterdam Conference plaats. Dit congresgedreven evenement zal bestaan uit een aansprekend congresprogramma en bescheiden expositieprogramma.

De eerstvolgende editie van het tweejaarlijkse vakevenement Safety & Security Amsterdam staat op het programma voor 22 tot en met 24 maart 2011 in Amsterdam RAI.

PhenomediA is nauw betrokken bij de organisatie van Safety&Security Amsterdam waar het gaat om conceptontwikkeling en exposantenmarketing.

 

 

firstlife

First Life: vaste ontmoetingsplek voor de IT sector

Om persoonlijk contact in de informatie– en telecommunicatiesector meer gestructureerd vorm te geven, vindt maandelijks de First Life IT-borrel plaats. De First Life IT-borrels staan open voor iedereen die werkzaam is in het IT-domein, dat wil zeggen zowel medewerkers van gebruikersorganisaties als van leveranciers en dienstverleners van digitale technologie. Ook zelfstandigen en bijvoorbeeld studenten die een IT-gerelateerde studie volgen, zijn welkom op First Life.
De First Life bijeenkomsten worden elke tweede dinsdag van de maand van 17.00 tot 19.00 uur gehouden in Restaurant Dauphine in Amsterdam.

PhenomediA is mede initiatiefnemer en organisator van de First Life activiteiten.

www.firstlife-net.nl

 

 

BouwRAI

In 2008 presenteert de vertrouwde BouwRAI een vernieuwde koers. De nieuwe BouwRAI legt de nadruk op de bouwpraktijk van nu én in de toekomst en sluit hiermee meer aan op concrete bouwopgaven. Zowel op het stads- en wijkniveau, als op het niveau van individuele woningen. Met als bezoekersdoelgroep architecten, ontwikkelaars, opdrachtgevers, gemeenten, woningcorporaties, bouwers en adviseurs.

BouwRAI behoudt daarmee haar specifieke kracht en voegt er een nieuwe focus aan toe. BouwRAI verlaat hiermee de allereerste en strategische fase van het bouwontwikkelingsproces gericht op de grote gebieden.

PhenomediA is nauw betrokken bij de organisatie van de BouwRAI waar het gaat om conceptontwikkeling en exposantenmarketing.

bouwrai

Nationaal Security Evenement

Het evenement werd in 2000 opgezet door een groep gespecialiseerde leveranciers op het gebied van elektronische beveiliging. Tijdens de tweede versie van NSE, die in maart 2002 werd gehouden, toonden ruim 60 exposanten hun produkten en diensten. De vakbeurs trok in 2005 meer dan 4000 bezoekers, die het evenement waardeerden met een dikke voldoende.

De bezoekers van het Nationaal Security Evenement zijn Architecten en bouwkundig adviseurs, Beleids- en preventiemedewerkers, Beveiligings-managers en ľadviseurs, Brandweer, Directeuren en algemeen leidinggevenden, Exploitanten van parkeergarages, Facility Managers en gebouwbeheerders, Installateurs, Politie, Vastgoedbeheerders, Veilig-heidsmanagers, Verzekeringsexperts, Winkeliers, etc.

Met ingang van 2007 is het Nationaal Security Evenement geïntegreerd in de vakbeurs Safety & Security Amsterdam.

Secur@IP

IP toepassingen in beveiliging
Tweejaarlijkse themadag over internet toepassingen in de beveiligingsbranche. Deze combinatie van congres en infomarkt wordt in 2006 voor de tweede maal gehouden in Amsterdam RAI. Hierbij komende laatste ontwikkelingen op het gebied van IP-technologie aan de orde. In nauwe samenwerking met toonaangevende leveranciers worden tal van workshopsessies verzorgd.

ICT Beheer

Vakbeurs en congres voor ICT management. Het evenement ICT Beheer werd georganiseerd sinds 1997, de eerste drie jaar onder de naam IT Beheer. Naast vaste onderwerpen als Sourcing, System Management, internet/intranet, ITIL, Cost of Ownership en Helpdesk Management, veel aandacht besteed voor recente ontwikkelingen als E-beheer, Remote beheer, Beveiliging en Integratie van E-commerce en beheeroplossingen .

Inventec / Nationaal Congres Innovatie & Management

Beurs en congres rond het thema Innovatie en Management. Het Nationaal Congres Innovatie & Management is bestemd voor directeuren van technische bedrijven, productiebedrijven en R & D management. Verder allen die zich zelfstandig, of binnen bedrijven en organisaties, bezig houden met innovaties en vindingen, maar ook de regulering en stimulering daarvan.

CIRED

Deze combinatie van beurs en congres behandelt op internationaal niveau de mogelijkheden en vernieuwingen op het gebied van elektriciteitsdistributie. Op de beurs tonen ruim 60 leveranciers hun produkten en diensten binnen het veld van transmissie en distributie van elektrische energie. In 2001 werd CIRED gehouden in Amsterdam RAI.

 

Nationale Millennium Conventie

Congres en vakbeurs rond de oplossing van de Millennium problematiek. De Conventie omvatte een uitgebreid, branchegericht congresprogramma met daarnaast een Meeting Plaza expositie in de Deltahal van Amsterdam RAI. Doel van het evenement was om te komen tot een optimale kennisuitwisseling tussen de probleemhebbers en probleemoplossers.

InterAct!

Eerste vakbeurs voor interactieve multimedia die werd gehouden ten tijde van de opkomst van CD-ROM, Internet en andere interactieve multimediavormen. Met ruim 100 exposanten en bijna 5000 bezoekers gaf InterAct! een uitstekend beeld van de toenmalige stand van zaken.

Galvaniweg 7

8071 SC Nunspeet
Tel: (0341) 253685
E-mail: Info@PhenomediA.nl